WOW0821240209BLCLJLLLML

Adatvédelmi Tájékoztató

Az Ön által megadott személyes adatok biztonságos és megfelelő kezelése kiemelten fontos célunk és érdekünk. Biztosítjuk Önt, hogy a személyes adatai nálunk biztonságban vannak, és jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tájékoztatni kívánjuk Önt az adatkezelés céljairól, eszközeiről, az azzal kapcsolatos jogairól és egyéb érintőleges kérdésekről.

 I. Tájékoztató célja és főbb elemei

Ügyfeleink személyes adatait a Panhellen Magyarország Kft. (székhely: 1033 Budapest, Reményi Ede utca 1-3., adószám: 25169526-2-41) mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) kezeli.

A jelen Tájékoztató

 • meghatározza, hogy Adatkezelő milyen típusú személyes adatokat gyűjt,
 • tájékoztatást ad arról, hogy Adatkezelő hogyan gyűjti, és mire használja az Ön személyes adatait,
 • elmagyarázza, hogy mikor és milyen célból osztja meg Adatkezelő a személyes adatokat más szervezetekkel, és
 • útmutatóként szolgál Önnek a személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről. 

 

Jelen Tájékoztató abban az esetben vonatkozik Önre (a továbbiakban: „Ügyfél”), amennyiben

 • Adatkezelő panhellen.com url címen elérhető weboldalát (a továbbiakban: „Weboldal”) használja, azon böngészik,
 • igénybe veszi Adatkezelő valamely szolgáltatását (a továbbiakban: „Szolgáltatás”):
  1. Weboldalon való regisztrációt,
  2. Weboldalon keresztüli online vásárlást vagy egyéb módon való vásárlást, vagy
  3. Hűségprogramban való részvételt, tagságot (a továbbiakban: „Hűségprogram”),
  4. elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozást, így például hírlevelekre történő feliratkozást, továbbá a piackutatásokban való részvételt,
  5. általunk szervezett piackutatásokban, nyereményjátékokban vagy egyéb eseményeken/vásárlói programokban való részvételt,
  6. velünk való kapcsolatfelvételt a Weboldal Kapcsolat füle alatt található elérhetőségek valamelyikén, e-mail, postai úton vagy telefonon keresztül, vagy Adatkezelő valamely közösségi média felületén (pl.: Facebook, Instagram) való kapcsolatfelvételt, vagy Adatkezelő által történő valamely előzőekben felsorolt módon való kapcsolatfelvételt, beleértve a panaszkezeléssel kapcsolatos kommunikációt (a továbbiakban: „Kapcsolatfelvétel”)
 • megkezdett, de be nem fejezett regisztrációk, vásárlások esetében, amelyeknél a regisztráció/vásárlás nem került megerősítésre (a továbbiakban: „Befejezetlen Szolgáltatások”).

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő Ügyfeleinek személyes adatait a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különösen az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének (EU 2016/679, a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseinek megfelelően.

Adatkezelő tájékoztatja Ügyfeleit, hogy közösségi portálokon (pl.: Facebook, Instagram) is végez(het) adatkezelési műveleteket, Ügyféllel kapcsolattartást és nyújthat fent rögzített Szolgáltatást, amelyek kapcsán felmerülő adatkezelésekre jelen Adatvédelmi Tájékoztató érvényes.

 

II. Szolgáltatások nyújtása során gyűjtött személyes adatok 

Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges Ügyfél által megadott személyes adatok:

  

Szolgáltatások nyújtása kapcsán kezelt személyes adatok felhasználásának módja és célja:

 

III. Weboldal használata kapcsán gyűjtött személyes adatok („Cookie”-kal kapcsolatos tájékoztatás) 

Adatkezelő Weboldala működtetése során jogos érdeke alapján cookie-kat és hasonló technológiákat - például: tagek és pixelek – (a továbbiakban: „Cookie”) alkalmaz, hogy a Weboldal használata során Ügyfelei vásárlói élményét javítsa és személyesebbé tegye, valamint, hogy megfelelő online hirdetéseket jelenítsen meg a Weboldalon. 

A Cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, amelyek a böngészésre használt eszközön (például: számítógépén, mobiltelefonján) tárolódnak, így a használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt megnyitnak rajta. A Cookie-kat csak az adott oldal látogatásának időtartama alatt lehet használni, illetve annak mérésére, hogy mely időközönként, milyen módon használják az adott weboldal szolgáltatásait és az azon elérhető tartalmat.

Egyes Cookie-k segítenek a weboldalakon használt fontos jellemzők és funkciók megjelenítésében, a weboldal optimális működéséhez elengedhetetlenek. 

Amennyiben Ügyfél hozzájárulását adja Weboldal számára a Cookie-k használatához, úgy az alábbiakat foglalhatja magában: 


Adatkezelő legfontosabb, a Cookie-k elhelyezésében és adatszolgáltatásban közreműködő partnerei az alábbiakban kerülnek felsorolásra azon információval együtt, hogy milyen típusú szolgáltatást nyújtanak Adatkezelő számára:

 

Ügyfél választási joga

Ügyfél elfogadhatja vagy elutasíthatja a Cookie-kat a böngésző beállításaiban, valamint beállíthatja, hogy a böngésző értesítse új Cookie-k elhelyezéséről. A böngészője súgójában további információt találhat a Cookie-k beállítására vonatkozóan.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben úgy dönt, hogy az összes vagy egyes Cookie-kat nem engedélyez, úgy a Weboldal összes funkciója nem válik elérhetővé, többek között nem tud termékeket tenni a kosarába, nem tud kijelentkezni felhasználói fiókjából, valamint nem tud belépéshez kötött funkciókat használni.

Ügyfél a fentiekben felsorolt szolgáltatókon keresztül közvetlenül is tudja kezelni az eszközén elhelyezett Cookiekat, valamint http://www.youronlinechoices.com/hu/ weboldal meglátogatásával.

 IV. Befejezetlen Szolgáltatások esetén gyűjtött személyes adatok

Ügyfeleink adatai Befejezetlen Szolgáltatások esetén jogos érdekből kifolyólag kezeljük (tároljuk) az Ügyféllel való kapcsolattartás, valamint a Weboldal használatának megkönnyítése érdekében.

V. E-marketing és piackutatás

Amennyiben Ügyfél előzetesen hozzájárult, úgy Adatkezelő termékeivel és Szolgáltatásaival kapcsolatos kiemelt ajánlatokat és híreket küld Ügyfeleinek a megadott elérhetőségein (beleértve: e-mail, telefon). Ügyfél ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő által küldött kommunikációban található ’leiratkozás’ linkre kattintással, vagy a https://www.panhellen.com/pages/panhellen-cookie-opt-out oldalon, továbbá az alábbi e-mail címre küldött leiratkozási szándékát, azonosításához szükséges adatait tartalmazó e-mailben: leiratkozas@panhellen.com. Ebben az esetben Adatkezelő nem küld több marketing megkeresést az adott Ügyfélnek.

Kérjük Ügyfeleket, vegyék figyelembe, hogy Adatkezelő rendszereinek teljes mértékű frissítéséig előfordulhat, hogy leiratkozást követően, egy rövid ideig, még kaphat marketing jellegű kommunikációt.

Adatkezelő Ügyfeleinek véleményére mindig különös figyelmet fordít, így amennyiben Ügyfél , úgy piackutatási célból ügyfélelégedettséggel, ügyféligényekkel kapcsolatos kérdőíveket küld számára. Ügyfél erre vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja az előző bekezdésben taglalt módon.

 VI. Személyes adatok megosztása adatfeldolgozóinkkal

Az Ügyfél által megadott személyes adatokat Adatkezelő Szolgáltatásainak megfelelő minőségben történő nyújtása érdekében adatfeldolgozók kezelhetik, akik Adatkezelő nevében végeznek el bizonyos feladatokat (a továbbiakban: „Adatfeldolgozók). Ilyen Adatfeldolgozók által végzett feladatok:

 • technológiai szolgáltatások (pl. a Weboldal működtetése) nyújtása,
 • adatok tárolására, kombinálására és elemzésére irányuló szolgáltatások nyújtása,
 • számlázás és a vásárlási fizetések kezelése,
 • szállítási feladatok,
 • ügyfélszolgálat üzemeltetése,
 • jogi vagy egyéb szakmai szolgáltatások nyújtása. 

Adatfeldolgozók – az Adatkezelővel kötött szerződéseik alapján – kötelesek a hatályos jogszabályokat betartva kezelni az adatokat. Adatfeldolgozók csak azokat az adatokat kezelik, amelyek ezeknek a fentiekben felsorolt feladatoknak az elvégzéséhez és az Adatkezelő utasításainak teljesítéséhez szükségesek.

VII. Személyes adatok megosztása más szervezetekkel

Adatkezelő kizárólag az alábbi esetekben oszthat meg személyes adatokat más szervezetekkel:

 • ha jogszabály vagy közhatalmi szerv kötelezi vagy ha a személyes adatok megosztása az igazságszolgáltatás megfelelő működéséhez szükséges,
 • ha Adatkezelő jogainak gyakorlása, megalapozása vagy megóvása érdekében szükséges,
 • Adatkezelő szervezeti és/vagy szerződéses jogutódja részére történő adatmegosztás, például átalakulás egyéb generális jogutódlás (pl. üzletág átruházás, adatbázis átruházás) esetén

VIII. Személyes adatok védelme 

Adatkezelő számára az Ügyfelek adatainak védelme kiemelt fontossággal bír, ennek megfelelően számítógépes biztonsági eszközöket használ. Többek között, de nem kizárólag az adatok biztonságának biztosítására tűzfalakat, titkosítást is alkalmaz a nyilvántartásaiban, épületeiben pedig fizikai belépési védelmi eszközöket használ. Csak azoknak a munkavállalóinak ad hozzáférést az Ügyfelek által megadott személyes adatokhoz, akiknek a munkavégzéséhez ez szükséges és csak a feladatainak elvégzéséhez szükséges mértékben. 

Az Információk biztonságát azok Adatkezelőn belüli, valamint Adatfeldogozók részére/részéről történő továbbításkor is védjük az adatok titkosításával.

Adatfeldolgozó digitális, fizikai és folyamatbeli biztonsági eszközöket is használ a személyes adatok gyűjtéséhez, tárolásához és megosztásához. 

Mindazon tény mellett, hogy Adatkezelő a megfelelő technikai és szervezési eszközöket használja az Ügyfelek személyes adatai biztonságának megőrzéséhez, fontos figyelembe venni, hogy a személyes adatok 100%-os biztonságát, adatvédelmi incidensek elkerülését Adatkezelő nem tudja garantálni az internetes visszaélések, technikai kockázatok miatt.

Adatkezelő Ügyfeleinek személyes adatai továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen („EGT") belül és azokat ott is tárolhatják, továbbá ezen személyes adatokat kezelhetik az EGT-n kívül működő vállalatok Adatkezelő megbízása alapján vagy valamelyik Adatfeldolgozó megbízása alapján. Amennyiben adattovábbításra kerül sor, úgy az általunk kötött szerződésekkel (model klauzulák útján) biztosítjuk, hogy a jelen Tájékoztatóval összhangban tiszteletben tartsák Ügyfeleink adatvédelmi jogait.

Az EGT-n kívüli adattovábbítással kapcsolatos további információkért – ideértve a model klauzulákat is – kérjük, kattintson ide: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu

IX. Személyes adatok tárolásának időtartama, személyes adatok törlése

Adatkezelő Ügyfeleinek személyes adatait a lehető legrövidebb ideig tárolja, ez az időtartam több tényezőtől függ, így például:

 • jogszabályi/hatósági kötelezettség,
 • adatok kezelésének célja,
 • adatok beszerzésének időtartama,
 • ügyfél aktivitása. 

Adatkezelő a Google Analytics, DCM és DMB adatokat a Szolgáltatásainak megfelelő nyújtása és a felhasználói élmény, valamint kiszolgálás fejlesztése érdekében jogos érdek alapján az Ön tiltakozásig tárolja.

Adatkezelő tájékoztatja Ügyfeleit, hogy Befejezetlen Szolgáltatások esetében a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat . A törlést követően ezen adatok nem lesznek elérhetőek sem Ügyfél, sem Adatkezelő számára, Adatkezelő azokat utólagosan helyreállítani nem tudja.

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

X. Érintett személy egyes jogai Adatkezelővel szemben 

Az adatkezeléssel érintett személy Adatkezelővel szemben élhet személyes adatainak védelmére vonatkozó törvényes jogaival, ennek megfelelően többek között jogosult:

 a) bármikor elkérni a róla tárolt személyes adatokat. Évente 2 alkalommal ezen jogát ingyenesen gyakorolhatja, azon túlmenően pedig Adatkezelő költségeinek előzetes megtérítése ellenében.

 b) a hibás, nem megfelelő információk kijavítását kérni, amely kéréseket Adatkezelő igyekszik mihamarabb teljesíteni.

 c) tiltakozni személyes adatainak használatával szemben, e jogával élhet általános jelleggel, amelyet Adatkezelő megfelelő vizsgálatot követően igyekszik a körülményeknek megfelelően teljesíteni. Ügyfél tiltakozhat a direkt marketinggel szemben is, amennyiben Ügyfél a direkt marketinggel szemben tiltakozik Adatkezelővel szemben, úgy Adatkezelő befejezi az Ügyfél adatainak direkt marketing célokra való felhasználását.

 d) adatainak zárolását kérni, például az alábbi esetekben:

 • sikeresen nyújt be általános tiltakozást (lásd c. pontot fent),
 • vitatja az Adatkezelő által nyilvántartott személyes adatok pontosságát,
 • jogszerűtlen adathasználat esetén, amennyiben az adatok törlését nem kéri.

 e) adatainak törlését kérni, többek között, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

 • Adatkezelőnek nincs szüksége a továbbiakban az Ügyfél személyes adatainak a nyilvántartására,
 • Ügyfél sikeres általános jellegű tiltakozást nyújtott be az adathasználat ellen (c. pont szerint),
 • Ügyfél a hozzájáruláson alapuló adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonta,
 • Adatkezelő nem jogszerűen kezelte Ügyfél személyes adatait.

 f) hogy a rá vonatkozó, s Adatkezelő rendelkezésére bocsátott bizonyos személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bizonyos esetekben Adatkezelőtől megkapja és hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Ügyfél a fentiekre vonatkozó kérelmeit, adatkezeléssel kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségek valamelyikén terjesztheti elő Adatkezelő részére: leiratkozas@panhellen.com

Amennyiben Adatkezelő az érintett személyes adatainak védelmére vonatkozó kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 XI. Bírósági jogorvoslat

Adatkezelő ezúton kéri az érintett személyeket, amennyiben úgy érzik, hogy Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel Adatkezelővel a XI. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa.

Adatkezelő tájékoztatja az érintett személyeket továbbá, hogy adatvédelemhez fűződő jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

***

Amennyiben kérdése lenne azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük, tároljuk vagy használjuk a személyes adatokat, kérjük lépjen velünk kapcsolatba:  ugyfelszolgalat@panhellen.com

Érvényes 2018. május 25. napjától

Panhellen Magyarország Kft.


Kosárba tesz