A SZÁLLÍTÁST MI ÁLLJUK MINDEN 35000 FORINTOS VÁSÁRLÁS FELETT, MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE !

Panhellen “nyerd meg álmaid alakját” játékszabály

 1. A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: PANHELLEN “nyerd meg álmaid alakját” nyereményjáték

A játék meghatározása:

A PHL International Kft. Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 70. Fsz. 2.; adószám: 26649595-2-42 (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon PANHELLEN (@panhellen_com) néven megtalálható.

A játékban résztvevők a játék kapcsán:

Az Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező (@panhellen_com) és együttműködő partnereinek profiljával (@swapfashion.hu és @westfit_studio), valamint a nyereményjátékhoz kapcsolódó bejegyzést „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a bejegyzés alá.

A játékban részt vevők közül két, véletlenszerűen kiválasztott (kisorsolt) játékos (továbbiakban: Nyertesek) részesülnek nyereményben.

 1. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

 1. A játék időtartama

A játék 2020. december 07. napján kezdődik és 2020. december 13. 23:59-ig tart.

 1. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram  felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 1. A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a PANHELLEN (@panhelen_com) és együttműködő partnerei (@swapfashion.hu és @westfit_studio) Instagram oldalával, és „Kedveli” a @panhellen_com Instagram oldalán található játékra irányuló 2020. december 07-én közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) egy ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2020. december 13. 23:59 óráig „kedveli” a @panhellen_com Instagram oldalán 2020. december 07-én a nyereményjátékra irányuló bejegyzését, kommentel alá a fent meghatározott módon, melyben 1 ismerősét megjelöli, valamint a @panhelen_com és együttműködő partnerei (@swapfashion.hu és @westfit_studio) hivatalos Instagram oldalát követi.

 

 1. Nyeremények

A nyereményjátékban az összes, fent említett szabályzatnak eleget tevő személy közül kerül két nyertes kisorsolásra. A nyeremény: 1 db 35.000,- Ft értékű virtuális utalvány, amelyet a www.panhellen.com címen működő webáruházban elérhető bármely termékre beválthat, valamint 1 db szintén 35.000,- Ft értékű virtuális utalvány, amelyet a www.swapfashion.hu címen működő webáruházban elérhető bármely termékre beválthat, és egy 30.000 Ft értékű személyi edzés bérlet, étrend ajánlással, melyre a www.westfit.hu címen működő oldalon tud időpontot foglalni.  A nyereményjáték keretében tehát 2 Nyertest sorsolunk ki az Instagramon.

 1. A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2020. december 13. 23:59 óráig tart. A sorsolás és a Nyertesek kiértesítése 2020. december 14-én 23:59-ig megtörténik. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló kép alatt kommentben értesítjük. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

 1. A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 7. napig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a @panhellen_com és együttműködő partnereik (@swapfashion.hu és @westfit_studio)  hivatalos Instagram oldalukon győzelmük esetén közzétegye a nevüket. A játékban részt vevők vállalják, hogy győzelmük esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják. 

A nyeremény szabadon átruházható, azonban pénzre át nem váltható.

 1. A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a @panhellen_com hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A PHL International Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a PHL International Kft. számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A PHL International Kft. a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

 1. Adatkezelés

Adatkezelés

A Szervező, mint Adatkezelő végzi a jelen Részvételi Szabályzatnak, és a hatályos, adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a Játékos adatainak kezelését.

A Játékban történő részvétellel a Játékos kifejezetten hozzájárul a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. A játékos kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatai a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válik, de nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatait, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz a nyertes elveszíti a jogosultságát a nyereményre.

A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket a Játékos a nyereményjátékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, telefonszám, továbbiakban: Személyes Adat)

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő jogosult a Játékos személyes Adatait a Játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni, majd azután az Adatkezelő törli a nyertes adatait az adatbázisából. Az adatkezelésről a Játékos bármikor tájékoztatást kérhet. Az adatok kezelésével összefüggésben jogorvoslatként megilleti a résztvevőket a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult a Játékos személyes Adatait a jelen Részvételi Szabályzatban meghatározott célból kezelni. A Játékos személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását a PHL International Kft ((1145 Budapest, Amerikai út 70. Fsz. 2.; adószám: 26649595-2-42) végzi.

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a Játékos személyes Adatait a nyeremények kézbesítéséig jogosult kezelni.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja a Játékos személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a Játékosok személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja a játékost, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján (ugyfelszolgalat@panhellen.com).

 1. A Részvételi Szabályzat Játékos általi elfogadása

A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1. Záró rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen Részvételi Szabályzatnak és az Instagram elveknek megfelelően használható fel.

A játékot az Instagram, nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem az Instagramnak. A Játékos által megadott információk csak a jelen Szabályzatban leírtak céljára lesznek felhasználva. Az Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesülnek a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Amennyiben a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, ez nem érinti a Részvételi szabályzat egyéb részeinek az érvényességét. Ez esetben a Részvételi szabályzat érvénytelen rendelkezése helyére a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó és hatályos kikötése lép.

 1. Információkérés

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: ugyfeszolgalat@panhellen.com

 

Budapest, 2020.12.07.

 

SzervezőSpeciális utasítások az eladó számára
Kupon hozzáadása

Mit keresel?


Népszerű keresések:  Fehérje  Kollagén  Amino Whey  

Biztos örülnél 10% kedvezménynek, hát add meg az email címed! 😉

Hozzájárulok, hogy adataimat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljék.